Kleszcze atakują z roku na rok na większą skalę. Przyczyną tego zjawiska są coraz cieplejsze zimy wynikające ze zamian klimatycznych. Rejonami największego zagrożenia w Polsce są tereny dawnych województw : olsztyńskiego, białostockiego, suwalskiego i opolskiego. Należy jednak pamiętać że kleszcze w coraz liczniejszych grupach pojawiają się w miastach. 

Szczególnie widoczna ekspansja kleszczy występuje w miejskich parkach, na trawnikach i w przydomowych ogródkach. Zjawisko to przynajmniej częściowo jest spowodowane zwiększoną mobilnością człowieka i jego domowych zwierząt takich jak psy i koty. Zwierzęta te mogą łapać w lesie ciężarne kleszcze i po paru dniach gubić je w pobliżu domów i osiedli ludzkich, gdzie te dają początek tysiącom larw.

Warunki sprzyjające rozmnażaniu się kleszczy:kleszcze

Każdy dojrzały kleszcz musi raz wyssać krew z kręgowca, aby móc się dalej rozwijać. Faza rozwoju kleszcza trwa około 2 lat. Wysoka temperatura sprawia, że poziom aktywności kleszczy wzrasta, można to zaobserwować na przełomie marca i kwietnia i trwa aż do października/listopada. Wilgotne i ciepłe lato oraz łagodna zima sprzyjają rozmnażaniu się kleszczy. Idealne warunki dla kleszczy i ich żywicieli stanowią obszary przejściowe między dwoma różnymi typami roślinności, jak np. brzegi lasów graniczące z łąkami, polany, błonia nad rzekami i stawami, zagajniki z zaroślami, obszary, gdzie las liściasty przechodzi w iglasty lub odwrotnie albo wysoki w niski, obszary zarośnięte paprociami, jeżynami i czarnym bzem. Kleszcze skupiają się na trawie, w niskich krzakach oraz w leszczynie. Wiszą na źdźbłach trawy i na spodach liści, gdzie są dla nas niewidoczne.

Choroby odkleszczowe zagrożeniem życia naszych czworonogów:

Wiele gatunków kleszczy może przenosić pierwotniaki lub bakterie powodujące zachorowania zwierząt, m.in. babeszjozę psów, gorączkę teksańską, hemoglobinurię europejską, gorączkę wschodniego wybrzeża Afryki, teileriozy, anaplazmozy. Należy pamiętać, że średnio 10%-30% kleszczy jest zarażonych.

Babeszjoza  psów:

Przyczyną choroby jest przyssany kleszcz do zwierzęcia  który wprowadza do jego krwiobiegu chorobotwórcze pierwotniaki babeszjozy, które atakują erytrocyty czyli krwinki czerwone. Pierwotniaki przenikają do wnętrza zaatakowanej komórki, gdzie gwałtownie  się rozmnażają. W efekcie dochodzi do rozerwania krwinki i pasożyt atakuje kolejne krwinki czerwone. Konsekwencją tych działań są zniszczone krwinki czerwone co prowadzi do anemii, następnie zostają uszkodzone organy wewnętrzne  w szczególności nerki i wątroba. Dodatkowo mogą wystąpić silne zaburzenia pracy układu krążenia, a także żółtaczka.

Nieleczona lub za późno leczona babeszjoza najczęściej prowadzi do śmierci zwierzęcia.

Objawy babeszjozy :

Mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni od momentu ugryzienia przez kleszcza:

·         apatyczność – zwierzę staje się osowiałe, nie cieszy się np. ze spacerów i innych rzeczy, które dotychczas sprawiały mu radość,

·         brak apetytu – zwierzę nie chce jeść, ani pić (jeśli występuje temperatura zwierzę będzie pić dużo płynów),

·         powiększenie węzłów chłonnych,

·         wysoka gorączka, dochodząca do 40–41 °C,

·         wymioty, biegunka (często z domieszką krwi), gazy,

·         zażółcenie lub bladość błon śluzowych jamy ustnej,

·         problemy z oddawaniem moczu, oddawanie moczu o brązowym zabarwieniu (krwiomocz),

·         niewydolność oddechowa i krążeniowa, zaburzenia ze strony układu nerwowego.

 

Jak ustrzec pupila przed kleszczem:

Na rynku polskim dostępne są preparaty w postaci kropli do nanoszenia na skórę (kark) – ochrona przed kleszczami przez okres 4 tygodni np.: Advantix,

Fiprex, Frontline, Sabunol, Fiprodog, Ektopar, Fypryst.

W postaci sprayu

– ochrona przed kleszczami przez okres 3-5 tygodni np:  Fiprex, Frontline,

– kilkugodzinne działanie, np: FleaDerm Spray – naturalny wyciąg z roślin stosowany wspomagajaco przed spacerami do parków, ogrodów. lasów i łąk.

W postaci obroży i tu w zależności jaką firmę wybierzemy, są różne okresy ochrony, np.:

·         Obroża Foresto firmy Bayer, ochrona 7-8 miesięcy.

·         Obroża Kiltix firmy Bayer , ochrona 6-7  miesięcy.

·         Obroża Sabunol firmy Laboratorium DermaPharm , ochrona do 4 miesięcy.

·         Obroża Pchełka firmy Pchełka, ochrona do 2 miesięcy.

Ostatnią nowością odstraszającą pchły i kleszcze  jest urządzenie, które emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości odstraszającej – ochrona przez 10-12 miesięcy.

Usuwanie kleszcza

W przypadku ugryzienia zwierzęcia przez kleszcza należy bezzwłocznie usunąć go z ciała. Najlepiej w tym celu zakupić zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy ATIX. Jest  to produkt  medyczny, który ze względu na swoją klasyfikację może być stosowany u ludzi  i u zwierząt. Poprzez spryskanie skóry w miejscu ugryzienia wywołany zostaje silny efekt kriogeniczny co powoduje natychmiastowe i skuteczne obniżenie aktywności metabolicznej kleszcza (zamrożenie), co ogranicza i zapobiega przekazywaniu do organizmu żywiciela płynów ustrojowych pasożyta mogących zawierać patogenne drobnoustroje.

 

PAMIĘTAJ ! ZABEZPIECZ SWOJEGO PUPILA PRZED INWAZJĄ KLESZCZY !!!