DR SEIDEL Sabunol Ixoder 100ml

Nowe

Preparat o działaniu przeciwkomarowym i przeciwkleszczowym.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

  • spray ochrony przed kleszczami i komarami
  • działa podczas spacerów po lasach i łąkach, w czasie polowańSKŁADNIKI AKTYWNE:
DEET
permetryna naturalna
IR3535


SPOSÓB DZIAŁANIA:
Spryskać całą powierzchnię ciała zwierzęcia. Chronić nos, oczy i pysk. Zabieg powtarzać co 3 godziny.
 

UWAGI:
Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliży źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkty powiązane