Frontline Spot - On Zobacz większe

FRONTLINE CAT Spot - On 3 pipety

Nowe

Krople zapobiegające inwazji pcheł, kleszczy, wszołów oraz wspomagające leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

ZE WZGLĘDU NA WPROWADZONY ZAKAZ SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ TEGO RODZAJU PRODUKTÓW ZAKUP TEGO TOWARU MOŻLIWY JEST JEDYNIE PRZEZ ODBIÓR OSOBISTY W NASZYM SKLEPIE STACJONARNYM

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

  • preparat do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u kotów oraz psów opadniętych przez: pchły (Ctenocephalides sp.), kleszcze (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor sp., Amblyomma americanum, Haemaphysalis leachi, Ixodes sp – w tym przenoszący krętki wywołujące boreliozę.), wszoły (Felicola subrostratus, Trichodectes canis)
  • może być wykorzystywany u kotów oraz psów do zapobiegania i leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). W tym celu zaleca się comiesięczny zabieg na pacjencie z objawami alergii oraz na innych psach i kotach z nim przebywających
  • pojedyncza dawka preparatu zapewnia ochronę: przed inwazją pchłami przez okres: 3 miesięcy u psów i 5 tygodni u kotów, przed inwazją kleszczami przez okres: 3-5 tygodni u psów i 3-4 tygodni u kotów, przed inwazją wszołów przez okres: do 63 dni u psów i 42 dni u kotówSKŁAD:
Substancja czynna: Fipronil 10 g/100 ml.


PRZECIWWSKAZANIA:
Nie należy stosować preparatu u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub o masie ciała poniżej 2 kg oraz u kocią w wieku poniżej 8 tygodni i/lub masie ciała poniżej 1 kg. Nie stosować u kotów i psów chorych (choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane a nawet prowadzić do śmierci.


DAWKOWANIE I DROGA PODAWANIA:
Maksymalna zalecana dawka: 13 mg/kg mc u psów i 25 mg/kg mc u kotów. Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę dostosowaną do masy ciała psa oraz jedną pipetkę 0,5 ml na kota. Zaleca się nakładać produkt pomiędzy łopatkami, tak aby uniknąć zlizania preparatu. Podczas aplikacji należy odgarnąć sierść w taki sposób, aby preparat dotarł bezpośrednio do skóry zwierzęcia. Nie należy kąpać zwierząt w okresie 48 godzin przed i po zastosowaniu preparatu. Z uwagi na brak odpowiednich badań nieszkodliwości, minimalny okres pomiędzy kolejnymi zabiegami powinien wynosić 4 tygodnie.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Jeżeli dojdzie do wylizania preparatu, może pojawić się krótkotrwałe ślinienie się wywołane działaniem nośnika. Wśród niezmiernie rzadko notowanych reakcji niepożądanych po zastosowaniu preparatu obserwowano przemijające odczyny skórne w miejscu podania (rumień, świąd, miejscowe wyłysienie) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. W wyjątkowych przypadkach obserwowano po zabiegu nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulicę, depresję, objawy nerwowe), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.


SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA U ZWIERZĄT:
Chronić oczy zwierzęcia przed kontaktem z preparatem. Jest ważne, aby preparat został nałożony w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać. Należy ponadto uniemożliwić wzajemne wylizywanie się zwierząt poddanych zabiegowi. Z uwagi na brak badań nad wpływem kąpieli/zanurzania w wodzie w pierwszych 2 dniach po zastosowaniu preparatu nie zaleca się kąpieli zwierząt w tym okresie oraz częstszych niż 1 raz w tygodniu. Można stosować szampony zmiękczające przed podaniem preparatu, jednakże skracają one okres ochrony przed reinwazją pcheł do około 5 tygodni, jeśli będą stosowane co tydzień po zabiegu. Jednakże cotygodniowe kąpiele z zastosowaniem szamponu leczniczego zawierającego 2% chlorheksydynę nie miało wpływu na skuteczność preparatu przeciw pchłom w okresie 6 tygodniowej obserwacji. Zaleca się, aby psy nie pływały w zbiornikach  iciekach wodnych przez okres 2 dni po zabiegu. Po zabiegu mogą pozostawaćna sierści pojedyncze kleszcze. Dlatego, w niekorzystnych warunkach,nie można całkowicie wykluczyć możliwości transmisji chorób zakaźnych. Pchły atakujące zwierzęta występują także w legowiskachoraz miejscach, w których koty często przebywają, takich jak dywanyoraz miękka tapicerka, które – w przypadkach masowej inwazji oraz napoczątku zabiegów zapobiegawczych – powinny być również poddawane działaniu odpowiednich preparatów owadobójczych i regularnieodkurzane za pomocą odkurzacza.


Preparat Frontline Spot-On może wywoływać podrażnienie błon śluzowychi oka. Dlatego należy unikać jego kontaktu z jamą ustną i oczami.Kontaktu z preparatem powinny unikać zwierzęta i osoby o znanejnadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z palcami. Jeśli do niego dojdzie, należy zmyćręce wodą z mydłem. W razie przypadkowego przedostania się preparatudo oczu operatora – należy je natychmiast dokładnie przepłukaćczystą wodą. Myć ręce po zabiegu. Nie dokonywać żadnych zabiegówna zwierzętach poddanych zabiegowi i nie przemieszczać ich do czasu wyschnięcia miejsca podania preparatu. Dzieci nie powinny bawićsię ze zwierzętami poddanymi zabiegowi do czasu wyschnięcia miejscapodania preparatu. Dlatego zaleca się przeprowadzanie zabiegu na zwierzęciu we wczesnych godzinach popołudniowych/wieczornych.Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami,a w szczególności z dziećmi. Nie palić, nie jeść i nie pić w czasie zabiegu.


STOSOWANIE W CIĄŻY LUB LAKTACJI:
Badania laboratoryjne na szczurach i królikach nie wykazały oddziaływania teratogennego lub embriotoksycznego. Produkt nie ulega wchłanianiu z miejsca podania i może być stosowany u suk ciężarnych i karmiących. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących kotek, ze względu na brak badań bezpieczeństwa.

ZE WZGLĘDU NA WPROWADZONY ZAKAZ SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ TEGO RODZAJU PRODUKTÓW ZAKUP TEGO TOWARU MOŻLIWY JEST JEDYNIE PRZEZ ODBIÓR OSOBISTY W NASZYM SKLEPIE STACJONARNYM

Produkty powiązane