Polityka Prywatności - Ochrona Twoich danych

1. Firma Crazy World Pets s.c. jako Administrator Twoich danych osobowych szanuje Twoją prywatność, dane osobowe przechowujemy w bezpieczny sposób - nie sprzedajemy adresów klientów. Zbieranie informacji o klientach ogranicza się do minimum. Informacje zbierane od klientów wymagane są do wysyłki produktów, co obejmuje m.in. imię, nazwisko, dane adresowe, adresy poczty elektronicznej, adres IP oraz kontakt telefoniczny.
2. Dane te nie są udostępniane bez zgody klienta, osobom trzecim. Klient w każdej chwili może usunąć swoje dane z bazy Crazy World Pets. 
3.  Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie sklep.crazyworldpets.pl. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Newslettery nie są wysyłane bez zgody klienta, w każdej chwili można zrezygnować z newslettera i informacji o promocjach na stronie Crazy World Pets.
4. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO, GDPR)
5. Zapewniamy poufność przekazywanych nam danych dzięki stosowaniu protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to efektywne zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych pomiędzy klientem a sklepem danych. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia.
6. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail sklep@cwp.waw.pl) wysyłając ze stosowne żądanie.